Relacje inwestorskie

Witamy na stronie dotyczącej relacji inwestorskich Spółki Cosma Cannabis Sp. z o.o.

Dnia 24 stycznia 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, dotyczące połączenia spółki pod firmą Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Radomiu ze spółką pod firmą Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie w trybie  art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W trakcie Zgromadzenia zarządzono przerwę. Kontynuacja Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się 7 lutego o godzinie 11:00 w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A.

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku Cosma Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się: w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A, wejście D. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu

COS Projekty uchwał ZWZ

COS Formularz do głosowania wraz z instrukcją

COS Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ

COS Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ

COS Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ